MARKAKORET

er et blandet kor med base i Nordre Aker i Oslo kommune.

Vi øver i herredsstyresalen på Tåsen skole 

hver onsdag fra kl. 18.45 til 21.15


Repertoaret spenner vidt, fra folkeviser, madrigaler og jazz til klassisk, også større verk.

Vår faste dirigent er Thea Kjeve Fjeldstad.

Har du lyst til å være med? Kontakt oss!

Leder: Anne Lindalen  Mobil: 917 72 610  E-post: lindalenanne@gmail.com

Litt mer om oss:


Markakoret er et blandet kor med base i bydel Nordre Aker. Opprinnelsen – og bakgrunnen for navnet – ligger i Maridalen, der koret ble dannet midt på 1980-tallet. Koret teller i dag rundt 25 medlemmer. Nye sangere er hjertelig velkomne – i alle stemmegrupper. Men som de fleste blandakor, savner vi spesielt flere mannssemmer. Opptak skjer gjennom en kort audition, der dirigenten tester stemmen og musikaliteten din. 

Opp gjennom årene har koret vektlagt å dra på tur en gang i året, og mange av disse turene har gått til Landsfestivalen for kor, bl.a. i Harstad og Trondheim, Skagen har hatt besøk av oss, og vi har vært på korfestival i Brønnøysund. Og sannsynligvis er Markakoret det eneste koret som noen gang har bidratt med kulokk fra Nord-Østerdalen i en kirke i Paris…

Vil du synge i Markakoret er du velkommen til et fellesskap som spenner mye videre enn det musikalske. Og er du på konsert med oss, tror vi også du vil merke den store gleden vi har over å synge i et kor med gode venner og dyktig dirigent!


Høres dette fristende ut? Ta kontakt med leder Anne Lindalen (se kontaktinformasjon over her). Gjennom en kort opptaksprøve vil dirigenten teste både stemmen og musikaliteten din.Dirigenten vår!


Fra høsten 2016 har Thea Kjeve Fjeldstad (f. 1985) vært Markakorets faste dirigent. Hun er utdannet pianist med master og post graduate diploma fra Universitetet i Stavanger. Hun har hatt sangteknikk både som del av utdanningen og privat hos sangpedagog, og hun har i tillegg videreutdanning i kordireksjon ved Norges Musikkhøyskole i Oslo. Ved siden av å være frilans pianist, er hun fast dirigent for tre kor – blant dem altså Markakoret. Vi har ved flere anledninger hatt gleden av å samarbeide med Gamle Oslo kro- og kirkekor, et av Theas andre kor.

I pianistutdanningen sin har Thea hatt fordypning i klassisk samtidsmusikk, blant annet med Håkon Austbø som lærer, men den musikalske interessen hennes favner mye bredere – fra pop og rock via viser til klassisk. Dette kommer til uttrykk i repertoaret som bygges opp i Markakoret.Markakoret og dirigent Thea Fjeldstad i aksjon på Grefsenkollen i juni 2019. Foto: Henning Riegel